Bab 1: Fungsi & Persamaan Kuadratik dalam Satu Pemboleh Ubah

Bahagian 1 : Pengenalan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah


Bahagian 2 : Fungsi Kuadratik


Bahagian 3 : Mencari Punca Persamaan Kuadratik
 

Bahagian 4 : Lakaran Graf Fungsi Kuadratik

Post a Comment

0 Comments