Showing posts with the label Prinsip Perakaunan T4 (KSSM)Show All
Bab 1.1 - 1.5  Pengenalan Kepada Perakaunan
Bab 1.5 Entiti Perniagaan
Bab 2.1 Komponen Penyata Pendapatan & Penyata Kedudukan Kewangan
Bab 7.3 Penutupan Akaun Hasil, Akaun Belanja & Akaun Inventori Pada Akhir Tempoh Kewangan
Bab 2.4 Catatan Kontra & Carta Akaun
Bab 3.1 dan 3.2 Dokumen Perniagaan
Bab 1.4 Andaian, Prinsip & Batasan dalam Perakaunan
Bab 5.2 : Sistem Catatan Bergu
Bab 7.1 : Akaun Perdagangan & Untung Rugi (Bentuk "T" & Format Penyata)
Bab 8.6 : Imbangan Duga Terselaras
Bab 8.7 : Penyata Kewangan dengan Pelarasan
Bab 8 : Rumusan keseluruhan (Sub 8.1 - 8.7)
Bab 5.3 : Akaun Kawalan
Bab 1.3 : Penyata Kewangan
Bab  8.3 : Hutang Lapuk, Hutang Lapuk Terpulih & Peruntukan Hutang Ragu
Bab 8.4 : Susut Nilai & Susut Nilai Terkumpul
Bab  8.5 Pelupusan Aset Bukan Semasa Secara Tunai
Bab 9.1 Pembetulan Kesilapan
Bab 7.2 : Penyata Kedudukan Kewangan
Bab 6.1 Imbangan Duga