Showing posts with the label Prinsip Perakaunan T5 (KSSM)Show All
Bab 7.3 Analisis Titik Pulang Modal
Bab 7.2 Akaun Pengeluaran
Bab 7.1 Jenis Kos & Kerja Dalam Proses
Bab 6.5 Penyata Kedudukan Kewangan Kelab & Persatuan
Bab 6.4 Akaun Pendapatan & Perbelanjaan
Bab 6.3 Akaun Yuran Ahli
Bab 6.2 Akaun Penerimaan & Pembayaran
Bab 6.1 Kelab & Persatuan
Bab 5.4 Dividen Tunai
Bab 5.2 Jenis Modal & Terbitan Syer
Bab 5.1 Pengenalan Kepada Syarikat Berhad Menurut Syer
Bab 4.4 Pembubaran Perkongsian
4.3 Ekuiti Pemilik & Penyata Kewangan Perkongsian
Bab  4.2 Akaun Pengasingan Untung Rugi
Bab 4.1 Perniagaan Perkongsian
Bab 3.3 Belanjawan Tunai
Bab 3.2 Penyata Penyesuaian bank
Bab 2.3 Kaedah Analisis
Bab 2.1 dan 2.2  Pengenalan Rekod Tak Lengkap / Kaedah Perbandingan
Bab 1.1 Analisis Penyata Kewangan & Perbandingan Prestasi