Bab 10 : Matematik Pengguna: Pengurusan Kewangan

Bahagian 1 : Menetapkan Matlamat Kewangan

 

Bahagian 2 : Matlamat kewangan SMART + Menilai kedudukan kewangan

 

Bahagian 3 : Mewujudkan Pelan Kewangan

 

Bahagian 4 : Melaksanakan Pelan Kewangan

 

Bahagian 5 : Mengkaji Semula dan Menyemak Kemajuan

 

Bahagian 6 : Membina dan Membentang Pelan Kewangan Peribadi Untuk Mencapai Matlamat Kewangan Jangka Pendek

 

Bahagian 7 : Membina dan Membentang Pelan Kewangan Peribadi Untuk Mencapai Matlamat Kewangan Jangka Panjang

 

Bahagian 8 : kajian Kes

 

Post a Comment

0 Comments