Bab 3: Penaakulan Logik

Bahagian 1 : Pernyataan

 

Bahagian 2 : Penafian Pernyataan dan Pernyataan Majmuk

 

Bahagian 3 : Implikasi, Akas, Songsangan ,Kontrapositif dan Penyangkal

 

Bahagian 4 : Hujah Deduktif dan Hujah Induktif

 

Bahagian 5 : Hujah Deduktif Yang Sah dan Hujah Induktif Yang Kuat

 

Post a Comment

0 Comments